Brussel: Corona = nul uithuiszettingen!

7 janvier 2021

Perbericht - 7 januari 2021

Midden in de winter, midden in een gezondheids- en sociale crisis, terwijl ons gevraagd wordt ons in te perken en een uitgaansverbod te respecteren, staat de Brusselse regering op het punt de deurwaarders en de politie los te laten om de verhuurders opnieuw toe te staan ongewenste huurders en bewoners uit te zetten, met ingang van 15 januari. Al in "normale" tijden is mensen op straat zetten onaanvaardbaar. Nu, wetende dat er geen oplossing is voor herhuisvesting, is het gewoonweg onmenselijk en gevaarlijk! De Brusselse regering heeft in maart 2020, bij het begin van de eerste lockdown, een moratorium ingesteld om de uithuiszettingen te voorkomen, dat vervolgens is verlengd tot eind augustus, op aandringen van groepen en organisaties die zich inzetten voor het recht op huisvesting. Met de tweede lockdown werd in november 2020 een nieuw moratorium ingesteld.

Een moratorium op uithuiszeKngen is in concreto wat verhuurders, deurwaarders en de politie ervan weerhoudt om de huizen van de bewoners van een woning binnen te gaan en hen te dwingen om de woning te verlaten, met al hun spullen op de trottoir. Maar dit is slechts een moratorium, een tijdelijke maatregel die wordt opgelegd door de gezondheidstoestand, waardoor de uithuiszetting alleen maar wordt uitgesteld (en, in geval van onbetaalde huur, de schulden van de huurders aan hun verhuurder in stand worden gehouden). Een minimum dus.

Het grote probleem is dat de uithuiszeKngen binnenkort legaal kunnen worden hervat, aangezien het tweede moratorium slechts tot 15 januari is verlengd. Sinds juni 2020, en ondanks de moratoria, zijn de vrederechters - die verantwoordelijk zijn voor uithuisuitzettingen - aan het werk. Sommige verhuurders wachten vol ongeduld om de beslissingen van deze rechtbanken te kunnen uitvoeren: "Geef ons het recht om mensen uit te drijven terug", dat is wat ze ons vertellen.

En ondertussen is er geen oplossing voor herhuisvesting. Er is niet eens een noodopvangoplossing (die, laten we niet vergeten, geen woning is !). Een uitzetting, van één persoon, van meerdere, waaronder kinderen, is altijd meer mensen op straat, punt! En het zal vanaf 15 januari worden hervat als het moratorium niet wordt verlengd.

Wij eisen:

Op korte termijn :

- De verlenging van het moratorium op uithuiszettingen tot het einde van de gezondheidscrisis en de hervatting van het sociale en economische leven in alle sectoren zonder uitzondering.

- Het opvragen en ter beschikking stellen van woongebouwen om de opvangplaatsen uit te breiden – in afwachting van permanente huisvestingsoplossingen

Vandaag en op langere termijn :
 - Een einde aan de uithuiszettingen! Huisvesting is een grondrecht en een fundamentele basisbehoefte, en het is onaanvaardbaar dat de bescherming van eigenaars en meervoudig eigendom voorrang heeft op het recht op huisvesting.
- Geen mensen meer op straat, waardige huisvesting voor iedereen! Het is absurd dat een maatschappij die zo rijk is als de onze er niet in slaagt een dak boven ieders hoofd te krijgen!

Huisvesting moet een vertrekpunt zijn, niet een levenlange strijd. Daarom hebben wij - huurders, daklozen, krakers, mensen zonder papieren, bewoners, ondersteund door verschillende organisaties en groepen - het Front Anti Uithuiszettingen opgericht. Om de uithuiszettingen tegen te gaan door ons te organiseren, vanuit een breed netwerk van solidariteit en door effectief weerstand te bieden aan uitzettingen en door mensen te ondersteunen die met uithuiszetting worden bedreigd. Omdat uithuiszettingen ons allemaal treffen, omdat huisvesting een collectieve, sociale kwestie is.

Perscontact: Mia - 0465 46 47 01 - info@stopexpulsions.be - FB: @stopexpulsies - www.stopexpulsions.be